De Algemene voorwaarden van YinX treft u hier aan. U kunt ook de PDF downloaden.

Op YinX zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

>De YinX card is onbeperkt geldig* (*geldt niet voor de collectables ook wel limited editions genaamd. Deze zijn herkenbaar aan een andere voorkant dan de “main” of standaard YinX card en bevat een foto of illustratie van een persoon, product, genre, slogan, woord en/of beeldmerk anders dan cardvullend het YinX logo en maximaal twee jaar geldig na opladen/activeren)

>De YinX card is een wettig betaalmiddel in de winkels zoals vermeld op deze website en de online partijen zoals vermeld.

>Eenmaal opgeladen bedragen op de YinX card kunnen niet teruggestort worden op een bankrekening.

>Een YinX card kan niet omgewisseld worden tegen geld.

> Een deelnemende winkel aan YinX heeft het recht om een product of dienst uit te sluiten voor aanschaf met een YinX card (bijvoorbeeld een artikel waarvan de opbrengst volledig naar een goed doel gaat). Vooraf informeren in de winkel over een mogelijke uitzondering strekt tot de aanbevelingen van YinX

>De winkel die de card verkoopt is verantwoordelijk voor de correcte registratie van het saldo op de card en gehouden aan verrekening aan derden bij uitgifte.

>YinX is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van producten en/of diensten die aangeschaft worden met een YinX card (of een gedeelte hiervan).

>Indien er artikelen aangeschaft worden met de YinX card, die geregistreerd staan als ongezond voor het lichaam of geest of ongeschikt voor kinderen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van YinX card om hier verantwoordelijk mee om te gaan.

>Indien een gebruiker van de YinX card op internet diensten of producten aanvaard, zijn hiervoor wettelijke bepalingen van kracht, waarvoor het betaalmiddel YinX niet verantwoordelijk is.

>Voor illegaal aangeschafte artikelen of illegale diensten via internet (www) is het betaalmiddel YinX niet verantwoordelijk.

>Elke ‘limited Edition’ dient door YinX goedgekeurd te zijn, alvorens deze als betaalmiddel gebruikt kan worden.

>Op YinX zijn verder alle wettelijke bepalingen van kracht die zijn vastgelegd op Europees niveau in verband met vrij verkeer van geld en goederen binnen eu landen.

>YinX is een giftcard waarbij momenteel vele Belgische en Nederlandse winkels zijn aangesloten, naast een aantal bedrijven die online diensten en/of producten aanbieden, waarbij YinX zich het recht voorbehoud om deze aanbieders uit te breiden of, indien noodzakelijk uit te sluiten van verdere uitgave en/of acceptatie.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds oktober 2009 en zullen indien nodig aangepast worden op deze site en alsdan van kracht zijn, nadat hier een mededeling over gedaan is op de site.

Met vriendelijke groet, Het YinX team!
algemene voorwaarden | F.A.Q. | YinX | contact
Copyright YinX | design Samreclame | technische realisatie Maxx-XS & Intersolve